Astrologie
Respiratia intru fiinta
Meditatie
Prananadi
Atelierele Femina
Actiuni ecologice

Despre noi

“Asociaţia GEEA`S GREEN HEART”

STATUT

Asociaţia GEEA`S GREEN HEART se constituie ca persoană juridică cu scop nepatrimonial, cu liberul consimţământ al membrilor săi, acţionează în concordanţă cu interesul acestora şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi prevederile prezentului statut.


Art. 6 SCOPUL ASOCIAŢIEI

Scopul asociaţiei se circumscrie următoarelor activităţi:

-Păstrarea şi dezvoltarea tradiţiilor culturale şi spirituale autohtone.

-Dezvoltarea schimburilor interculturale şi ridicarea nivelului de conştiinţă al oamenilor, precum şi a responsabilităţii acestora faţă de Viaţă şi Planeta Pământ.

-Promovarea unui mod de viaţă sănătos, în vederea atingerii armoniei fizice, psihice şi spirituale.

Asociaţia promovează dezvoltarea ecologică, culturală şi spirituală a judeţului Sibiu, precum şi a întregii Românii, fiind deschisă tuturor persoanelor interesate, din ţară şi străinătate, fără nici un fel de discriminări pe bază de sex, rasă, religie, etnie, apartenenţă socială sau politică etc.

Art. 7 OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

În vederea  realizării scopului propus, asociaţia va desfăşura următoarele activităţi:

 • implicarea activă la nivel social, prin activităţi şi programe de interes ecologic, social, cultural şi spiritual, de grup, ori individual.
 • promovarea artei şi culturii din România în ţară şi străinătate  şi promovarea artei şi culturii din alte zone geografice în România.
 • activităţi de formare şi dezvoltare ecologică, socială, culturală şi spirituală.
 • promovarea unei alimentaţii sănătoase,  a mişcării şi sportului, a tehnicilor şi metodelor naturale de menţinere şi redobândire a sănătăţii.
 • organizarea de activităţi de învăţământ ecologic, tabere şi stagii de formare conform scopului asociaţiei.
 • realizarea de parteneriate cu asociaţii şi fundaţii din ţară şi străinătate, cu scop similar
 • atragere de fonduri pentru îndeplinirea scopurilor asociaţiei
 • redactare, derulare şi implementare de proiecte naţionale şi internaţionale în domeniile  ecologic, social, cultural şi spiritual
 • organizare de conferinţe naţionale şi internaţionale, expoziţii, seminarii, stagii, tabere, festivaluri, târguri de carte.
 • promovarea, stabilirea şi dezvoltarea contactelor şi parteneriatelor cu alte asociaţii, organizaţii şi instituţii din ţară şi străinătate, schimburi interculturale cu alte organizaţii similare.
 • promovarea valorilor autentice prin spectacole de înaltă ţinută culturală.
 • promovarea creativităţii şi a creaţiei artistice contemporane.
 • acordarea de premii, diplome onorifice şi alte distincţii.
 • participarea şi organizarea de simpozioane, conferinţe, colocvii, seminarii sau alte manifestări de acest gen, naţionale şi internaţionale, în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse
 • editare şi distribuţie de cărţi, reviste, CD-uri audio, multimedia, de materiale promoţionale, virtuale sau imprimate

Fiecare membru al asociaţiei are următoarele drepturi:

a)- să participe sau să fie reprezentat la lucrările adunării generale a asociaţiei

b)- să participe la manifestările organizate de asociaţie în ţară şi străinătate

c)- să primească informaţiile de care dispune asociaţia referitoare la problemele specifice obiectului de activitate

d)- să primească publicaţiile asociaţiei contra cost sau gratuit şi să publice în acestea articole, comunicări, informaţii.

Fiecare membru are următoarele obligaţii:

a)- să participe în măsura posibilităţilor la acţiunile organizate de asociaţie

b)- să militeze pentru creşterea prestigiului asociaţiei şi al membrilor acesteia în ţară şi străinătate prin propria ţinută morala şi activitate profesională

c)- să respecte prevederile prezentului statut şi hotărârile adunării generale a asociaţiei