Astrologie
Respiratia intru fiinta
Meditatie
Prananadi
Atelierele Femina
Actiuni ecologice

Interpretarea karmică a astrogramei

– o cale a cunoaşterii de sine –

Aş dori să deschid această scurtă disertaţie despre astrologie karmică, printr-un citat aparţinând unui mare maestru spiritual, Swami Yogananda:

“Un copil se naşte exact în ziua şi la ora când astrele cereşti sunt în armonie matematică cu karma sa individuala. Tema sa este un portret în miniatură, care îi dezvăluie trecutul inalterabil, împreună cu probabilele sale consecinţe viitoare.”

În acest context vom înţelege că tema natală este un întreg, un simbol viu şi unitar. Harta natală poate fi asemuită unei mandala individuale a persoanei. O mandală este un simbol perfect al unităţii intr-o formă concentrată.
Putem spune ca harta natală este “signatura”, “numele celest” al persoanei individuale şi totodată un “set de instrucţiuni” privitor la faptul, cum poate o persoană să concretizeze cel mai bine ceea ce la naşterea sa a fost doar pur potenţial (potenţialitatea germenului).

Astrologia – cuvânt compus format din “astron” – stea şi logos – limbaj, grai, înseamnă “graiul stelelor”. Astrologia este un limbaj care foloseşte anumite “semne” acestea fiind zodiile şi planetele, prin care sunt codificate anumite semnificaţii. De asemenea există şi un cadru, un fundal specific desfăsurării spectacolului oferit de catre dansul planetelor – cercul caselor.
Astrologia poate fi caracterizată prin cuvintele unui mare psiholog, C.G. Jung: “Orice se naşte sau se face in acest moment de timp are calitaţile acestui moment de timp”.

O hartă natală este universul văzut din punctul în timp şi spaţiu, al evenimentului – naştere. Nativul a cărui naştere este interpretată este văzut în centrul propriului său univers. Faptul naşterii, poziţia sa în spaţiu, şi momentul său în timp creează un univers în jurul lui. Fiecare factor de interpretare se roteşte in jurul acestui fapt al naşterii.
Astrologia poate fi definită astfel şi ca un studiu în mişcare semnificativă. Căci ea interpretează simbolic mişcările corpurilor celeste şi le asociază mişcărilor forţelor vitale din interiorul tuturor organismelor vii, precum şi ciclurilor de viaţă. Aceste mişcari ale forţei vitale sunt reprezentate printr-o serie de stări de conştiinţă (adică ceea ce se întâmplă în interiorul individului), cât şi printr-o serie de evenimente care au semnificaţie în termenii colectivului.

Viaţa este în mod esenţial mişcare ciclică. Unii gânditori au distins două tipuri de mişcări:
– mişcarea în timp (care nu implică deplasarea centrului fiinţei)
– mişcarea în spaţiu (care implică o astfel de deplasare)

Baza acestei mişcări semnificative este, bineînţeles, Pământul, iar rotaţia axială şi revoluţia orbitală anuală sunt cei cei doi piloni pe care se va sprijini templul simbolismului astrologic. Ia naştere astfel un tipar complex de mişcări planetare si relaţii logice. Zodiacul devine astfel, o serie de puncte de referinţă care ne permit să reprezentăm grafic, în mod exact, poziţia tuturor planetelor şi a soarelui in relaţie cu mişcarea orbitală a Pământului.
Rotaţia axială a Pământului este schiţată in cadrul simbolismului astrologic prin intermediul cercului sau roţii caselor. Cele 12 case sunt 12 faze ale mişcării zilnice de rotaţie a pământului. Pământul este un glob solid şi opac. Oamenii trăiesc pe suprafaţa sa, iar conştiinţa lor cu privire la univers este, necesarmente, restricţionată la jumătate din deplinătatea sa. În momentul naşterii, roata horoscopului va reprezenta o proiecţie a acestui fapt fundamental al conştiinţei. Astfel linia orizontului si ORIZONTUL de pe harta natală sunt expresia dualismului conştiinţei, relaţia EU si CELALALT, subiectiv – obiectiv, iar astrologii au numit-o ASCENDENT .
Întrucât Pământul se roteşte, amiaza soseşte in fiecare punct de pe glob, fiecare punct fiind astfel vitalizat şi iluminat, primind maximul energiei, forţei vitale. Forţa vitală emană de la Soare şi datorită mişcării de rotaţie a acestuia, este distribuită zilnic peste întregul Pământ. Acest punct prin care individul se gaseşte in cea mai deplină legatură cu forţa vitală universală se numeşte MERIDIAN sau MIJLOCUL CERULUI.
Fiecare bebeluş este născut în centrul structurii sale spaţiale pe care o va duce cu sine oriunde va merge.
Aceste două axe Orizontul si Meridianul (ascendentul si mijlocul – cerului) reprezintă structura spaţiului, a spaţiului particular al nou născutului. Ele formează crucea sa de incarnare.
Acestea sunt cuspidele caselor 1, 4, 7, 10, adica ascendentul şi descendentul, zenitul şi nadirul. Factorii formatori fundamentali operează in aceste patru puncte. Cuadratura fundamentală a unei hărţi, liniile verticale şi orizontale formate de Ascendent şi Mijlocul Cerului este cheia tuturor tipurilor mai profunde de interpretari astrologice. Aceste două axe formează structura dezvoltării sinelui inividual. Crucea axială într-o hartă natală semnifică modul particular prin care se distribuie puterea soarelui prin întreaga fiinţă, spirit şi trup, a nativului.
Fiecare casă astrologică simbolizează, un aspect particular al acestei structuri individuale, un tip fundamental de experiantă umană.
O asemenea structură se referă la un set de activităţi necesare mediului în care s-a născut individul. Căci un om se naşte într-un anumit moment şi loc pentru a satisface o nevoie particulară a omenirii. Aceasta reprezintă menirea, scopul vieţii, acelui om, “adevărul fiinţei sale“, identitatea sa esentială.
Harta natală este simbolul potent (mandala) acestei identităţi. Harta natală luată ca întreg, reflectă karma individului – ceea ce este menit el să reprezinte şi sa devină – cu condiţia ca această hartă să fie interpretată intr-o manieră holistică, nedualistă şi ne-etică.

Tema natală este, prin urmare, o reprezentare a tiparelor noastre mentale şi a condiţionărilor din trecut, acestea fiind imprimarile si matricile informational energetice şi mentale, pe care indienii le-au numit samskaras. Harta natală ne arată ce suntem acum datorită faptelor şi gandurilor noastre din trecut. Aceste tipare vechi de mii de ani, adânc intipărite în fiinţa noastră, nu pot fi cu uşurinţă schimbate. Tiparele karmice sunt extrem de reale şi de puternice. Obiceiurile adânc inrădăcinate nu dispar peste noapte, după o scurtă discuţie părintească referitoare la gândirea pozitivă!
Căutătorul adevărurilor spirituale poate fi adesea descurajat, descoperind că apropierea tot mai profundă de sine dezvăluie atât de multe trăsături, emoţii şi tipare comportamentale negative. Dar, asumarea angajamentului de a acţiona conştient în vederea cunoaşterii de sine şi a transformării este de mare ajutor oricărei fiinţe umane, spre a deveni mai împlinită, mai fericită, cu sufletul luminat.
Pentru fiecare dintre noi există anumite aspecte karmice cu care trebuie să ne confruntăm: trebuie să culegem fructele seminţelor pe care le-am semănat. Astrologia ne furnizează o reprezentare schematică si simbolică a propriilor noastre ataşamente, probleme, abilităţi şi tendinţe mentale. Tot ea ne oferă şi o tehnică spre a descoperi semnificaţia exactă a propriei noastre karme, ajutându-ne să reacţionăm la aceste confruntări interioare şi exterioare şi în cele din urmă să ne ridicăm deasupra lor, dobândind o perspectivă superioară asupra karmei.
Harta natală revelează în mod evident karma prezentă a sufletului. Ea poate fi privită ca o matrice energetică a fiinţei individuale, care se manifestă simultan la toate nivelele: fizic, emoţional, mental, intuitiv corespunzătoare celor patru elemente: pământ, apă, aer si foc. (Sanchit karma sau karma de rezervă nu este menţionată deloc în tema natală)
C. G. Jung spunea: “există o regulă în psihologie care afirmă că ori de căte ori o anumită contradicţie interioară nu este adusă în planul conştient, ea se va manifesta în exterior sub forma destinului. Aceasta înseamnă că, atunci când fiinţa individuală nu devine conştientă de propriile sale contradicţii interioare, lumea întreagă va fi forţată să manifeste în exterior starea conflictuală, apărând astfel o ruptură ce va genera două jumătăţi opuse.”
Aceste contradicţii interioare ies la iveală prin studiul temei natale. Dacă privim harta din perspectivă karmică putem spune că toţi factorii implicaţi au semnificaţii karmice (zodia natală, semnele de pe cuspidele caselor, aşezarea planetelor in semne şi case, planetele retrograde, axa dragonului, lilith etc.).

Fiecare formă creată, inclusiv fiinţele umane, dispun de o structură individuală de forţe alcătuită din aceleaşi energii creatoare care emană din toate corpurile cereşti, structură pe care putem să o numim constelaţia interioară. O fiinţă vie nu se poate naşte decât în momentul în care structura energetică a marii roţi cosmice se suprapune perfect peste structura energetică a roţii sale individuale. În decursul întregii sale vieţi omul este supus unor impresii şi influenţe noi. Odată cu aceste experienţe, constelaţia sa interioară se modifică sensibil. Unele forţe se dezvoltă, altele sunt refulate în funcţie de atitudinea sa faţă de experienţele prin care trece. În momentul morţii sale, “constelaţia interioară” a omului, rămâne gravată în sufletul său (samskaras-urile). Acesta nu se va putea reîncarna decât atunci când bolta cerească va atinge aceeaşi configuraţie, prin mişcarea sa.
Prin urmare, constelaţia interioară, de la moartea individului şi cea de la renaşterea sa în viaţa următoare sunt absolut identice. Dimpotrivă, constelaţia de la naşterea individului şi constelaţia interioară de la moartea sa, în aceeaşi încarnare nu sunt niciodată identice, căci experienţele acumulate au transformat fiinţa respectivă. (La naştere, constelaţia interioară cu cea exterioară coincid) Astfel, fiinţa respectivă inclusiv omul, poartă în ea pe durata întregii sale vieţi, amprenta constelaţiei care i-a marcat momentul naşterii. Această configuraţie astrologică – harta natală – conţine “roata individuală “a persoanei, ilustrează perfect karma sa. În configuraţia natală toată dezvoltarea şi transformările succesive de caracter sunt prezente, dar ascunse. Aceste structuri de forţe sunt prezente în toate creaturile vii, însă numai OMUL are posibilitatea şi facultatea de a domina energiile şi forţele care acţionează în univers, în el însuşi şi in destinul său, pentru a le folosi aşa cum doreşte! Însă OMUL nu poate face acest lucru decât atunci când a devenit conştient de aceste forţe, le-a recunoscut în sine şi a triumfat asupra lor.
Atâta vreme cât omul nu a recunoscut în sine aceste forţe, el rămâne la latitudinea lor, la fel ca toate celelalte forme inconştiente de viaţă aflate în contact direct cu energiile creatoare şi conduse orbeşte de către acestea. Numai fiinţa umană care a ajuns la cunoaşterea de sine îşi poate eleva conştiinţa mai presus de aceste forţe, astfel încât în loc să li se supună, le poate controla şi transforma în propria sa fiinţă. Atunci când un om este capabil să transforme în sine aceste energii, el le poate modifica şi pe cele care îi guvernează destinul, devenind astfel stăpânul propriei sale vieţi, a karmei sale. Din aceste forţe este alcatuită fiinţa umană şi tot ceea ce este material în ea, în timp ce Sinele sau divin se află deasupra acestor energii şi are facultatea de ale controla.

Harta este un instrument care ne ajută să vedem clar care sunt acele domenii de viaţă în care trebuie să investim (timp şi efort conştient) pentru a transmuta modalitatea noastră curentă de exprimare. Având în vedere că mintea noastră creează permanent, noi, de fapt devenim ce gândim. Cu alte cuvinte ATITUDINEA pe care o avem faţă de experienţele trăite reprezintă un factor crucial. Atitudinea noastră va determina dacă, atunci când suntem confruntaţi cu experienţe dificile, noi vom ajunge să suferim sau vom creşte şi ne vom transforma, învăţând lecţiile pe care viaţa ni le oferă.

Categorie: